حس شنوایی

از بین حواس پنج گانه ما، حس شنوایی اهمیت بیشتری دارد و در صورت محرومیت از آن، ارتباط ما با کسانی که دوستشان داریم و به طور کل با جهان پیرامون قطع میگردد.

ما از طریق شنیدن، زبان محیط اطرافمان را می آموزیم و سپس قادر به صحبت کردن میشویم. همچنین شنیدن به مغز ما کمک میکند تا همیشه فعال بماند.

تمام صدا هایی را که میشنویم به خاطر بیاورید؛ صدای کسانی که دوستشان داریم، خنده کودکان، کلمات عاشقانه، موسیقی، صحبت کردن با دوستانمان، صدای باد در میان برگ درختان، بوق ماشین، آژیر خطر، کمک خواستن دیگران و ...

در واقع این اصوات هستند که به زندگی ما رنگ میدهند و ما را به جهانی پویا متصل میکنند.

ما در تمام امور زندگی بر حس شنوایی خود تکیه داریم و در صورت مختل شدن این حس با مشکلات فراوانی از جمله اختلالات زبانی گفتاری، مشکلات ادراکی، نقص توجه و مشکلات مربوط به حافظه رو به رو میشویم.

ما در کلینیک تخصصی سپهر  معتقدیم "زندگی ارزش خوب شنیدن را دارد..."

و تمام تلاشمان را میکنیم تا همه افراد کم شنوا از نعمت شنیدن نهایت استفاده را ببرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو نوبت برای ارزیابی های تخصصی وزوز گوش با ما تماس بگیرید.